Υλικό για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του Δίου.

Δεν περιορίζεται στη θεωρητική παρουσίαση, αλλά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στην αυτενέργεια και στην όξυνση της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών προσφέροντας ποικίλα ερεθίσματα σε σχέση με τη χωροθέτηση των ιερών, τον περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο.