Στείλτε μήνυμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφικής Σχολής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΤΚ54124, Θεσσαλονίκη
info@decaindion.gr