Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα ενεπίγραφα μνημεία αποτελούν πηγές πληροφοριών για τις εκφάνσεις της ζωής στην αρχαιότητα. Η μελέτη τους είναι η πιο αξιόπιστη πηγή για τη γνώση του αρχαίου κόσμου, επειδή είναι άμεσες μαρτυρίες της εποχής τους.

Η μελέτη αυτού του υλικού προσφέρει πολλές προκλήσεις καθώς το Δίον υπήρξε μια ζωντανή πόλη που έζησε πολλές αλλαγές. Στην αρχή, ήταν το θρησκευτικό κέντρο του μακεδονικού βασιλείου, μετά υπήρξε ρωμαϊκή αποικία και στο τέλος, μια χριστιανική επισκοπή. Το εν λόγω έργο θα εξετάσει όλα τα επιγραφικά μνημεία και θα δώσει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την πολιτική, την κοινωνική και τη θρησκευτική ζωή του Δίου, μιας πόλης που επιβιώνει για τουλάχιστον δέκα αιώνες. Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με άλλες πόλεις του Ελληνορωμαϊκού κόσμου που ήκμασαν τις ίδιες εποχές.

Είναι μεγάλης επιστημονικής σημασίας η έκδοση του ανασκαφικού υλικού και μάλιστα των επιγραφών, που ανασυγκροτούν την ιστορία του Δίου. Τα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στη διεπιστημονική βασική έρευνα. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα του έργου και οι νέες γνώσεις θα υποστηρίξουν πολλές και ποικίλες μελλοντικές μελέτες και θα ενθαρρύνουν τη νέα έρευνα σε διάφορους τομείς. Το έργο βασίζεται επίσης σε καινοτόμες μεθοδολογίες με διεπιστημονική προσέγγιση. Δημιουργεί επίσης ένα ψηφιακό αρχείο και βάση δεδομένων των επιγραφών από το Δίον.