Η ιστορία μιας ξακουστής γιατρού της αρχαιότητος: Ἰατρός Εὐτυχιανή, ἀνδρῶν ἰητήρ

Τον επιτύμβιο βωμό της εικόνας έστησε ο Ούλπιος Ζωσάς μετά τον θάνατο της συζύγου του Ιουλίας Ευτυχιανής, ως σήμα του τάφου της, στο β΄μισό του 2ου αι μ.Χ. Στην επιγραφή που χάραξε στο μνημείο αναφέρει με περηφάνια ότι ήταν ξακουστή (περικλήιστος) ιατρός, και μάλιστα τονίζει πρώτα την ιδιότητά της ως ιατρού ανδρών και στη συνέχεια την ιδιότητα της μαίας, ιδιότητα συχνή και αναμενόμενη για μια γυναίκα.

Eftychiani-detail-c

 

Χάρη στην αναφορά αυτή, η Ευτυχιανή του Δίου παίρνει τη θέση της ανάμεσα στις εξαιρετικές περιπτώσεις γυναικών ιατρών του αρχαίου κόσμου.

Ἥδε περικλήι-
στος ἔην ἰατ-
ρὸς Εὐτυχιανή,
ἀνδρῶν ἰη-
τήρ, μαῖα δὲ
θηλυτέρων.
Οὔλπιος
Ζωσᾶς Ἰου-
λίᾳ Εὐτυχι-
ανῇ τῇ συμβίῳ
καὶ αὐτῷ ζῶν.

Ο βωμός της Ιουλίας Ευτυχιανής βρίσκεται εντοιχισμένος στο υστερορωμαϊκό τείχος του Δίου.

Βιβλιογραφία: Π. Παπαγεωργίου, Μια ξακουστή γιατρός στο αρχαίο Δίον, στο Νάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή (Θεσσαλονίκη 2011) 249-256.