Η διπλή ερμαϊκή στήλη του Ερεννιανού. Ένας διάλογος με δύο εικόνες.

Ένα από τα εντυπωσιακά και παράλληλα αινιγματικά ευρήματα που ήλθαν στο φως κατά την ανασκαφή των μεγάλων θερμών του Δίου είναι μία ερμαϊκή στήλη από λευκό λεπτόκοκκο μάρμαρο (Εικ. 1). Ο κορμός της -θραυσμένος σε επτά κομμάτια- βρέθηκε στην βορειοανατολική αίθουσα του οικοδομήματος, ενώ η κεφαλή ως το ύψος του λαιμού σε εργαστήριο στην έπαυλη …

Η διπλή ερμαϊκή στήλη του Ερεννιανού. Ένας διάλογος με δύο εικόνες. Διαβάστε Περισσότερα »