Από την Ελευσίνα στη Μακεδονία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ενεπίγραφα μνημεία του Δίου είναι η πλάκα μαρμάρινης τράπεζας, η οποία βρέθηκε σε δεύτερη χρήση ως κάλυμμα τάφου των παλαιοχριστιανικών χρόνων στο βόρειο νεκροταφείο της πόλης, κοντά στο χωριό Καρίτσα. Το μνημείο ανήκει πιθανότατα στην γνωστή κατηγορία των ιερών τραπεζών πάνω στις οποίες τοποθετούνταν oι προσφορές που προορίζονταν για το …

Από την Ελευσίνα στη Μακεδονία Διαβάστε Περισσότερα »