Μήνας: Μάιος 2021

Τριήμερη Εκδήλωση

Τo Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας παρουσιάζει το τρέχον ερευνητικό έργο του στους φοιτητές του, την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό με 41 ομιλίες και 18 posters, τα οποία εντάσσονται σε 17 θεματικές ενότητες. Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, ομότιμοι καθηγητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες παρουσιάζουν και εξηγούν κάθε είδους έρευνα πεδίου στην …

Τριήμερη Εκδήλωση Διαβάστε Περισσότερα »

«Τόνδε τάφον ποίησαν μνησάμενοι θανάτου»

Ένας γνωστός τύπος επιτάφιου μνημείου των αυτοκρατορικών χρόνων είναι ο βωμός. Στο ανατολικό σκέλος του όψιμου τείχους του Δίου βρέθηκε εντοιχισμένος ένας ενεπίγραφος βωμός με εγχάρακτη διακόσμηση που παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Τόνδε τά-φον ποίησαν Σαβεῖνος Νεικάν- δρα τε κοινῶς ἐ-ξ ιδίων ὤμων μνησάμενοι θα-νάτου. Η έμμετρη επιγραφή μας πληροφορεί ότι οι σύζυγοι Σαβείνος και Νεικάνδρα παρήγγειλαν την κατασκευή …

«Τόνδε τάφον ποίησαν μνησάμενοι θανάτου» Διαβάστε Περισσότερα »