Συναντήσεις για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 – 19:00 Παλαιές και νέες επιγραφές από τη Ρωμαϊκή Αποικία του Διου Webinar:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nZy93OZZTu–v6uU_KzcWQ