Μια ανάθεση στον Δία Ύψιστο από το Δίον

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Λ. ΤΡΕΒΙΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑ ΥΨΙΣΤΟ Μεταξύ των αναθημάτων που προέρχονται από το ιερό του Διός Υψίστου στο Δίον ανήκει κι εκείνο του Λ(ουκίου) Τρεβίου Λέοντος. Το μνημείο αποτελείται από τρία ανεξάρτητα -συναρμόζοντα ωστόσο μεταξύ τους- τμήματα. Σε αρράβδωτο κιονίσκο από πρασινωπό μάρμαρο προσαρμόζεται ιωνικό κιονόκρανο από λευκό μάρμαρο πάνω στο οποίο κάθεται …

Μια ανάθεση στον Δία Ύψιστο από το Δίον Διαβάστε Περισσότερα »