Ελάσσονες θεότητες στο Δίον. Η Πραξιδίκα και ο Ερμής Τύχων.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου υπάρχει αποσπασματικά σωζόμενη, μαρμάρινη βάση αναθήματος (Αρ. ευρ. Μουσείου Δίου 8013), η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη μορφή της και την επιγραφή που φέρει. Εικ. 1 – Η εμπρόσθια πλευρά της βάσης-τράπεζας. Μουσείο Δίου, Αρ. ευρ. 8813. Στην εμπρόσθια πλευρά ανάγλυφοι οριζόντιοι και κατακόρυφοι κανόνες δίνουν στη βάση τη μορφή …

Ελάσσονες θεότητες στο Δίον. Η Πραξιδίκα και ο Ερμής Τύχων. Διαβάστε Περισσότερα »