Το ηλιακό ωρολόγιο του Δίου

Εκεί που από το 1973 άρχισαν να αποκαλύπτονται τα ιερά του Δίου, νότια της πόλης, προηγουμένως εκτείνονταν ιδιόκτητοι αγροί, περιβόλια και καπνοχώραφα. Σε έναν από αυτούς, το 1936 ένας αγρότης βρήκε ένα μαρμάρινο αρχαίο αντικείμενο και το παρέδωσε στο Μουσείο. Το εύρημα ήταν ένα ηλιακό ωρολόγιο. Αποτελείται από μια ημισφαιρική κοίλη πλάκα που φέρει έντεκα …

Το ηλιακό ωρολόγιο του Δίου Διαβάστε Περισσότερα »