Περσέας, ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς και οι λατρευτές των Μουσών

Ένα άγαλμα του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα (179-168 π.Χ.) είχε αφιερωθεί στις Μούσες και τον Διόνυσο από τους Μουσαϊστές, μια ένωση (σύνοδο) οργανωμένων λατρευτών των Μουσών. Η ανάθεση έγινε για να τιμήσουν τον βασιλιά για την αρετή του, την ευεργεσία του προς την ένωσή τους και την ευσέβειά του προς τους θεούς, όπως μας λέγει η επιμελημένη επιγραφή που είχε χαραχτεί στο βάθρο, όπου ήταν στημένος ο τιμητικός ανδριάντας.

Το 168 π.Χ. το μακεδονικό βασίλειο καταλύθηκε, η επικράτηση των Ρωμαίων στον μακεδονικό χώρο σηματοδότησε αλλαγές στην πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή του. Το άγαλμα αποκαθηλώθηκε. Στο βάθρο, που δεν επιτελούσε πια τον αρχικό του ρόλο, κάποτε λαξεύτηκε ένα δωρικό κιονόκρανο. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο οικοδόμημα χρησιμοποιήθηκε, πάντως βρέθηκε στην ανασκαφή μιας ρωμαϊκής οικίας, όπου μάλλον είχε χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικός λίθος.
Ένα κομμάτι μαρμάρου, αρχικά βάθρο αγάλματος ενός βασιλιά, μετά κιονόκρανο και στο τέλος εντοιχισμένος λίθος αφηγείται τώρα, στο Μουσείο του Δίου, την ιστορία του τόπου και η επιγραφή του μιλά για περασμένα μεγαλεία.

Πρώτη δημοσίευση: Δ. Παντερμαλής, Δίον 1999. Μουσαϊσταί-Βασιλεύς Δημήτριος, ΑΕΜΘ 13, 1999, 415-423 Εικ. 1.