Επιστημονική Συνάντηση

Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη
33η Επιστημονική Συνάντηση (2019-2020)
22-24 Απριλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΕΜΘ
και παρακολουθήσετε τις εργασίες αυτής της συνάντησης διαδικτυακά.