Πρόσκληση σε ημερίδα

Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βιωματική, ανακαλυπτική και διερευνητική προσέγγιση», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 (12.00-14.00 μ.μ.)

Η ημερίδα απευθύνεται:
– στους/ στις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) Γενικής εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής που διδάσκουν σε α΄ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, στα Γυμνάσια (Ημερήσια, Εσπερινό, Ε.Α.Ε., Γυμνασιακές Τάξεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στις Α΄και Β΄ τάξεις των Γενικών Λυκείων της ΔΔΕ Πιερίας και στην Α΄ΕΠΑΛ των ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Πιερίας και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Κατερίνης
– και στους/ στις εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο σε β΄ανάθεση στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Ημερήσια, Εσπερινό, Ε.Α.Ε., Γυμνασιακές Τάξεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) της ΔΔΕ Πιερίας.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Βαΐα Αγγέλη και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Εισηγούνται:
1. Ελένη Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαιολογίας και Διευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής του Δίου.
2. Πάρις Παπαγεωργίου, Φιλόλογος του 3ου ΓΕΛ Κατερίνης, Διδάκτορας Αρχαιολογίας.
3. Βαΐα Αγγέλη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, 3 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενδυνάμωση της διδασκαλίας της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την παρουσίαση του Σχεδιασμού διδασκαλίας μίας διδακτικής ενότητας Ιστορίας (με ενδεικτικά παραδείγματα διδακτικής, διερευνητικής αξιοποίησης των πηγών των σχολικών εγχειριδίων) και με την αξιοποίηση της βιωματικής, ανακαλυπτικής και διερευνητικής προσέγγισης των μουσειακών εκθεμάτων και των επιγραφικών κειμένων (Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου).

Ειδικότερα, προς ενίσχυση της βιωματικής διδακτικής προσέγγισης της Ιστορίας υλοποιείται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, για δέκατη τέταρτη χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικής μουσειακής αγωγής «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο Δίον» (Υπ΄αριθ. Φ1/ΓΜ/79532/141705/Δ7/ 15-11-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-23, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο Δίον» θα εστιάσει στη θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική ζωή του Δίου στο πέρασμα του χρόνου (Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη γραφή των επιγραφικών κειμένων από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή εποχή και στην αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού Έργου τεκμηρίωσης και μελέτης από μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. του συνόλου των ενεπίγραφων μνημείων του Δίου [Έργο DECAInDION – Επιστημ. Υπεύθυνη: Σεμέλη Πινγιάτογλου]

Για την υλοποίηση της διαδικτυακής ημερίδας θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Cisco Webex Meetings του ΠΣΔ στη διεύθυνση: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vanangeli