Τριήμερη Εκδήλωση

Τo Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας παρουσιάζει το τρέχον ερευνητικό έργο του στους φοιτητές του, την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό με 41 ομιλίες και 18 posters, τα οποία εντάσσονται σε 17 θεματικές ενότητες. Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, ομότιμοι καθηγητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες παρουσιάζουν και εξηγούν κάθε είδους έρευνα πεδίου στην Ιστορία και την Αρχαιολογία, από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη Ιστορία, που πραγματοποιείται μέσα από ανασκαφές, προγράμματα ομαδικά και ατομικά, χρηματοδοτούμενα και μη.