Επιστημονική Συνάντηση

Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη το 2021
33η Επιστημονική Συνάντηση
10-11 Μαρτίου 2022

Διαδικτυακή διεξαγωγή μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Κάντε κλικ εδώ.
   Meeting ID: 978 7777 8715
   Passcode: 560524

Κατεβάστε το πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΑΕΜΘ.